माननिय कृषि तथा पशुपंछी बिकास मन्त्री ज्यु तथा निमित्त सचिब डा बिमल कुमार निर्मल ज्यु संग भेटघाट गरी ब्यवसायी का समसामयिक समस्या बारे जानकारी गराईदै ।

image desc


माननिय कृषि तथा पशुपंछी बिकास मन्त्री ज्यु तथा निमित्त सचिब डा बिमल कुमार निर्मल ज्यु संग भेटघाट गरी ब्यवसायी का समसामयिक समस्या बारे जानकारी गराईदै ।